A motivációs levél legfőbb célja, hogy kiegészítse a szakmai önéletrajz tartalmát: próbáljon meg minél több olyan információt feltárni magáról, amelynek a CV-ben foglaltakhoz képest hozzáadott értéke van, s egyben elősegítheti, hogy a leendő munkaadó a javára döntsön a pályázat elbírására során.Ne feledje: a cél, hogy előnyére tűnjön ki a többi pályázó közül. Ennek egyik eszköze, hogy a motivációs levél tartalmazzon olyan személyes elemeket, amelyek megmutatják az önéletrajza tényszerű adatai mögötti valódi személyt. Másrészről ne tévessze szem elől a valódi célt, azaz hogy sikerrel pályázzon az adott álláslehetőségre. 


Néhány fontos/megszívlelendő jó tanács, mellyel növelheti esélyeit az "álomállás" megszerzésére: 


Leveleinek tartalmát és stílusát igazítsa a megpályázott pozícióhoz. Előre gyártott, "univerzális" motivációs levelek nem keltenek jó benyomást. A tartalom mindenképp tükrözze tájékozottságát, a pozíció részleteit, valamint az álláslehetőséget felajánló cég profilját. 


Kerülje a duplikációkat. Csak az önéletrajz azon pontjait, elemeit ismételje meg motivációs levelében, amit valóban érdemes kihangsúlyozni. 


Tekintse motivációs levelét értékesítési eszköznek. Amikor egy álláslehetőségre pályázik, személyes tulajdonságai ugyanolyan fontosak lehetnek, mint szakmai tapasztalata.

A kevesebb néha több, szól a mondás. Valószínűleg sikeresebb lehet/ jobb benyomást kelthet egy rövidebb, de lényegre törő motivációs levéllel, mint egy terjengős, nehézkes irománnyal, főleg azért, mert így nagyobb esélye van rá, hogy el is olvassák. Mindegy milyen hosszúra vagy komplexre sikerül is végül levele, bizonyos formai követelményeket mindenképp érdemes szem előtt tartania. 


Mindenekelőtt, győződjön meg róla, hogy a motivációs levele átlátható és jól strukturált. A hármas tagolás a legmegfelelőbb. A levél tárgyának és címzettjének meghatározása után, folytassa a levélírás indokaival. Ebben a részben nevezze meg ismét a megpályázandó pozíciót, illetve a forrást, legyen az online, nyomtatott sajtó vagy akár személyes ajánlás (az utóbbi esetben utaljon arra a személyre, aki az álláslehetőséget a figyelmébe ajánlotta). Ezek után adjon indoklást arra, miért lenne alkalmas az adott pozíció betöltésére. Az érvelésben hangsúlyozandó személyiségjegyei és szakmai tapasztalatai legyenek összhangban a kiírt követelményekkel (maximum 5-8 mondatban). A levél utolsó bekezdésében adjon hangot szándékának, hogy a későbbiekben szeretne érdeklődni pályázatának eredményét illetően. Ismételten fejezze ki érdeklődését a pozíció iránt, majd zárja levelét a megfelelő udvariassági formulák egyikével, illetve aláírásával. 


Ha úgy gondolja, egyéb körülmények (pl. közelgő nyaralás, vagy üzleti utazás) befolyásolják a pályázat sikerességét, ne felejtsen el utalni ezekre a levél végén. Ugyanitt (az aláírás alatt) adja meg újra elérhetőségeit, arra az esetre is felkészülve, ha szakmai önéletrajza elveszne az éterben.

keresse meg álomállását