Kötelezettségszegési vagy visszaélési kísérlet jelentése

a Randstad Group márkáihoz kapcsolódóan

A kötelezettségszegési eljárás keretében mind munkavállalóinknak, mind beszállítóinknak, jelöltjeinknek és ügyfeleinknek felületet biztosítunk arra, hogy bejelentéssel tudjanak élni, amennyiben úgy értékelik, hogy a  tanúsított magatartás nem éri el az alapvető értékeink és/vagy az Üzleti Alapelvek által meghatározott színvonalat, vagy visszaélést valósítottak meg. Az Európai Unió jogában meghatározott visszaélés bejelentése esetén a bejelentőt kiemelt védelem illeti meg.

A kiválóságot globálisan előtérbe helyező nemzetközi szervezetként a Randstad Csoport minden tagvállalatától és munkatársától elvárja, hogy mindenkor az alapértékeinknek és Üzleti Alapelveinknek megfelelő magatartást tanúsítson. Ez felelősségteljes, feddhetetlen és a Randstad szabályzatainak, eljárásainak, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő magatartást jelent. Elvárjuk munkatársainktól, hogy a következő alapértékeinkben megjelenő magas normák megvalósításával járuljanak hozzá a Randstad kiváló hírnevéhez: ismerni, szolgálni, bízni, az érdekek egyidejű előmozdítása és tökéletességre törekvés. 

A Randstad támogatja a nyitottság és számonkérhetőség kultúráját és minden érintettet arra ösztönöz, hogy jelentse azokat az eseteket, amikor a tanúsított magatartás nem éri el az alapvető értékeink és/vagy az Üzleti Alapelvek által meghatározott színvonalat. Ezeket a bejelentéseket a kötelezettségszegés-jelentési eljárás (Misconduct Reporting Procedure) szerint kell megtenni.

Az érintetteket arra ösztönözzük, hogy először a rendes (helyi) jelentési csatornán keresztül – az érintett szervezeti egység vezetőjével vagy a rendszeresített helyi feddhetetlenségi megbízottal (Local Integrity Officer)  osszák meg aggályukat. 

Helyi feddhetetlenségi megbízottunk elérhetőségei:  +36 70 367 5253  ;  +36 1 619 4243; hungarylocalintegrityofficer@randstad.hu

Amennyiben ezen csatornák nagy valószínűséggel nem bizonyulnának kellően hatékonynak, úgy a Randstad Group jelentési csatornáinak igénybevételével is tehetnek bejelentést: egy erre biztosított weboldalon, illetve 24 órás telefonos hotlineon keresztül is. Ennek elérési útvonala:  contact information. Az ezeken a csatornákon beérkező bejelentések is továbbításra kerülnek a helyi feddhetetlenségi megbízott (Local Integrity Officer) irányába, aki biztosítja a panasz mihamarabbi, etikus és jogilag megfelelő kezelését. 

Minden panaszt szigorúan bizalmasan kezelünk, a jóhiszemű bejelentővel szemben bármiféle megtorlást teljes mértékben kizárva.   A vizsgálat alatt álló személyeket értesítjük, lehetőséget adva nekik a válaszadásra, védekezésre. Súlyos kötelezettségszegés bizonyítása esetén a vezetőség gyors és megfelelő lépéseket fog tenni az ezzel szembeni fellépésre. A bejelentés adatait az adatvédelmi szabályok betartásával a helyi feddhetetlenségi megbízott, jogos érdek jogalappal kezeli. Az adatokat a Randstad Group illetve a helyi üzleti vezetőkkel csak a kivizsgáláshoz szükséges mértékben oszthatja meg, valamint azokból anonimizált jelentést, statisztikát készít. Az adatőrzés ideje: a bejelentés évét követő 2 év. A bejelentők adatvédelmi jogaikat a Randstad adatkezelési tájékoztatásában foglaltak szerint gyakorolhatják.