nem csak csapatokat, vállalatokat építünk.

etikai kódex

versenyjogi együttműködési rendelkezések

„Ismerjük és együttműködünk a versenyjogi és trösztellenes rendelkezésekkel és törvényekkel.”

A Randstad teljes mértékben támogatja azt az elvet, hogy a vállalkozásoknak és cégeknek versenyezniük kell egymás ellen, élénken, de fair módon. Elismerjük, hogy a versenyszellem ellenes viselkedés (például olyan egyezségek, amelyek árakat szabályoznak, vagy csökkentik a versengést, esetleg nyilvánosságra nem hozott, gazdaságilag érzékeny dokumentumok cseréje) aláássa a piaci verseny sportszerűségét, így az effajta hozzáállás elfogadhatatlan. Így felszólítjuk minden dolgozónkat, hogy teljes mértékben működjenek együtt az összes idevonatkozó versenyjogi és trösztellenes rendelkezéssel.

A Randstadnak érthető versenyjogi etikai kódexe van, amely egy TEDD és NE TEDD listában foglalja össze a szabályokat alkalmazottaink számára.

A Randstad dolgozóinak tilos kiadatlan, érzékeny információt kiadniuk vagy együttműködési megállapodást kötni versenytársakkal. Minden versenytárssal való kapcsolatfelvétel (ebbe beletartozik a kereskedelmi szövetség is) hivatalos módon kell történjen és nem eshet szó a következő és ehhez hasonló témákról: árak, bérek, ajánlatok, ügyféltenderek, piaci szabályozások, helyi vagy ügyféli áthelyezések, alvállalkozók, versenytársak vagy szolgáltatók feketelistázása.  

megvesztegetés, ajándékozás és vendéglátás

„Nem ajánlhatunk fel, fizethetünk ki vagy fogadhatunk el kenőpénzt vagy olyan ajándékot és/vagy vendéglátói szívességet, mely illetéktelen ráhatást  szül vagy ennek látszatát kelti.”

Minden Randstad képviselőnek teljes mértékben a legnagyobb integritással kell viselkednie. Semmilyen körülmények között nem fogadhatnak el, ajánlhatnak fel vagy fizethetnek ki semmit, mely megvesztegetésnek érthető. A Randstadnak érthető megvesztegetés ellenes etikai kódexe van, amely egy TEDD és NE TEDD listában foglalja össze a szabályokat, hogy alkalmazottaink, szándékosan vagy jóhiszeműen, ne keveredhessenek ilyen helyzetbe.

Hogy ártatlan ajándék ne tűnhessen megvesztegetésnek, az alkalmazottaknak tilos bármilyen olyan ajándékot, szívességet vagy vendéglátást elfogadniuk, amely szokatlanul nagylelkű vagy amely illetéktelen ráhatás látszatát kelti (pl. olyan ajándék, amelyet egy olyan alkalmazott kap egy beszállítótól, akinek a hatásköre a beszállítók kiválasztása, vagy ajándék egy alkalmazottól egy ügyfél részére egy tendereztetési folyamat során). Külön figyelmet szentelünk kormányzati és állami alkalmazottak, illetve olyan összekötők, ügynökök és tanácsadók esetében, akik a Randstad nevében járhatnak el.

diszkrimináció, fenyegetés és zaklatás

 „Mindenkivel fair módon bánunk, tiszteljük és figyelünk emberi jogaira. Nem tűrjük a fenyegetés és zaklatás semmilyen formáját. Hiszünk a sokszínűségben, nem tűrjük a diszkriminációt kori, faj, testi és lelki fogyaték, családi állapot, bőrszín, vallás, szexuális beállítottság vagy más érdektelen vagy illegális karakterisztika alapján.”

A Randstad hisz abban, hogy minden ember megérdemli a méltóságot és tiszteletet, és egy olyan munkahelyi környezetet, amelyben nincs diszkrimináció, fenyegetettség vagy zaklatás. Így minden Randstad dolgozónak kötelessége együttműködnie  a Randstad erre vonatkozó etikai kódexével. A Randstad emellett betartatja ezt a kódexet minden olyan ügyféllel, akinek irodájában Randstad alkalmazott dolgozik.

Minden olyan tett vagy munkamenet diszkriminatívnak számít, ha igazságtalanul hátrányba hoz embereket, direkt vagy indirekt módon, olyan tulajdonságok alapján, melyek nem relevánsak a helyzetben (pl. bőrszín, kor, testi és lelki fogyaték, nem, családi állapot, nemzetiség, faj, vallás vagy szexuális beállítottság). A zaklatás és fenyegetés olyan viselkedés, mely ellenséges, gyalázkodó vagy fenyegetett munkahelyi légkört teremt. Lehet verbális, fizikai vagy pszichológiai, és tartalmazhat sértő vagy gyalázó kifejezéseket, nem megfelelő érintéseket, vagy kéretlen szexuális közeledést.  

adatfeldolgozási kódex

 „Tiszteljük a magánélethez való jogot, biztosítjuk, hogy a bizalmi információ bizalmas marad és nem élünk vissza mások bizalmi információval.”

A személyes adatok a Randstad üzleti sikerének egyik legfontosabb részei, és emiatt elvárjuk, hogy minden alkalmazottunk minden személyes adatot megfelelő és jogilag helyénvaló módon kezeljen, a magánélethez való jog és minden egyén érdekének tiszteletben tartásával. Ebből kifolyólag a Randstad összeállított egy adatvédelmi nyilatkozatot, melyben összefoglaljuk a minimális elvárásokat a személyes adat kezelésével, feldolgozásával és védelmével kapcsolatban minden együttműködő cég számára.

Biztosítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok fair és törvényes módon lettek begyűjtve, és csak a gyűjtött célra használjuk fel őket. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy pontosan, biztonságosan és bizalmasan tárolhassuk a személyes adatokat és az üzleti cél betöltése után tovább nem tároljuk a szükségesnél. Külső fél számára való továbbításnál különösen figyelünk az adatok megfelelő biztosítására.

bennfentes kereskedelem

 „A Randstad részvényeivel és értékeivel való piaci visszaéléssel szembeni és bennfentes kereskedelem elleni törvényeknek megfelelően járunk el.”

A bennfentes kereskedelem elleni törvényeknek megfelelően a Randstad dolgozóinak teljes mértékben tilos a Randstad értékeinek vásárlása és árusítása, ha nyilvánosságra nem hozott, bizalmi információval rendelkeznek, mellyel igazságtalan előnyhöz juthatnának. Ezeket a „belső információkat” szintén tilos külső feleknek továbbítaniuk, vagy ez alapján javasolni tranzakciókat. A bennfentes kereskedelem csak abban az esetben törvényes, ha nyilvánosságra nem hozott információkból nem szerez a kereskedő (alkalmazott, igazgató vagy részvényes) hasznot.

Minden Ranmdstadot képviselő számára elérhető az bennfentes kereskedelemről szóló etikai kódex, mely összefoglalja, minden Randstad érték- és részvényeladással és –kereskedelemmel foglalkozó szabályozást, hogy a törvényeknek a lehető legmegfelelőbben járjunk el. A szabályozás szigorúsága függ attól, hogy az egyén milyen eséllyel lép kapcsolatba belső információval; szigorúbb a szabályozás a nyilvánosságra nem hozott, érzékeny információkkal dolgozó alkalmazottak, az igazgatói és felügyelő tanács tagjainál.

világszintű adózási nyilatkozat

 A Randstad a világ egyik vezető HR-szolgáltató cége. A cég legfontosabb értékei közé tartozik az is, hogy „minden fél érdekeltségét megfelelően és egyszerre képviseljük”: nem csupán ügyfeleink, a jelöltek, az alkalmazottaink és a részvényesek érdekeit, de a kormányok érdekeit is. Hiszünk abban, hogy üzletünknek a társadalmat kell szolgálnia. Ebből kifolyólag a Randstad minden olyan országban, ahol értéket teremt megfelelő és etikus módon adózik. A belső működési vázunkban szerepel egy adózási szabályozás, amely minden adóügyi elszámolásunk alapját jelenti globálisan, minden adónemben. Szoros kapcsolatot építünk a kormányzatokkal. A bizalom és átláthatóság bele van építve az üzleti alapelveinkbe és céges kultúránkba, így fontos szerepet játszik abban, ahogy az adóügyi szervekkel kapcsolatba lépünk szerte a világon. A Randstad mindenhol követi a megfelelő (adóügyi) törvényt és teljesít minden ehhez kapcsolódó kérést. Nem csupán a törvény betűjét, de szellemiségét is híven betartjuk. Minden adóügyi változás az üzleti folyamatok normális menetének kell megfelelő legyen, illetve illeszkednie kell csoportunk stratégiájához. Kérem, tekintsék meg erre vonatkozó világszintű adóügyi nyilatkozatunkat.

beszállítói szabályzat

A beszállítóink a szolgáltatásunk minőségét nagyban emelik. Ebből kifolyólag megkérjük őket, hogy fogadják el sztenderdjeinket és viselkedjenek az a beszállítói szabályzatban megadottak szerint. Ez a szabályozás a nemzetközi működési alapelvünk egyik fontos kitétele. Ez biztosítja a javak és szolgáltatások beszerzésének megfelelő és társadalmilag megbízható módját, üzleti alapelveinknek megfelelően. Ezzel a szabályozással arra kérünk minden beszállítónkat, hogy szabályozási, társadalmi és ökológiai elveinknek megfelelően járjon el minden esetben és ő maga is fogadja sajátjaként elveinket. A beszállítók beszállítóinak is meg kell felelniük ezeknek az előírásoknak, erről a Randstad beszállítóinak kell gondoskodnia.

A beszerzési tervezetet 2014-ben mutattuk be. Az év második felében a szabályozás tervezetének alkalmazását vizsgáltuk és arra jöttünk rá, hogy operatív cégeink még jobban érvényt tudnának szerezni betartásának. 2014 végén hozzávetőleg a beszállítóink 60 %-a a szabályozásnak megfelelően járt el Hollandiában.

Globálisan szólva a beszállítás teszi ki éves költségünk 7,5 %-át. Több, mint 3000 irodával rengeteg főbérlővel és ingatlanügynökkel lépünk kapcsolatba.

a szabálytalanság bejelentésének folyamata

A Randstad egy nemzetközi szervezet, mely globálisan szintű kiválóságra törekszik. Így elvárjuk minden képviselőnktől az etikus, törvényes és alapértékeinknek megfelelő viselkedést: hogy tudjon, hogy szolgálatkész legyen, hogy bízzon, hogy minden érdeket egyszerre képviseljen és törekedjen a tökéletességre. A nyitottságra és átláthatóságra való törekvés akultúránk része, így minden tagunkat megkérjük, hogy jelezzék, ha ennek nem megfelelő viselkedést látnak.

A komoly szabálytalanság (ideértve a törvénytelenséget, egészségügyi és biztonsági hiányosságokat, a Randstad etikai kódexében megfogalmazott viselkedés be nem tartását) bejelentésének segítésére létrehoztuk a Szabálytalanságbejelentő procedúrát. Az alkalmazottakat arra bátorítjuk, hogy feljebbvalójuknál vagy más, hely bejelentő szervnél jelezzék aggályaikat. Ha ez nem tűnik helyesnek vagy úgy érzik, nem elegendő a Randstad csoport bejelentő szervénél tehetnek jelentést, amely egy titkosított weboldalból és egy 24 órában elérhető telefonos segélyszámból áll. Ennek elérhetőségei itt érhetők el. Az itt kapott bejelentéseket továbbítjuk a helyi integritási felügyelőhöz, aki biztosítja, hogy minden hasonló jelentést gyorsan, fair és törvényes módon kezelünk.

Minden aggályt szigorúan bizalmasan kezelünk, azzal a biztosítékkal, hogy egy jóhiszeműségből benyújtott panaszért sem jár büntetés egy alkalmazott ellen sem. A vizsgált személyeket értesítjük és jogukban áll reagálni minden vádra és felhozott bizonyítékra. Ha súlyos szabálytalanságra derül fény, arra a menedzsment megfelelően reagál majd.

biztonság és egészségügy

A Randstad törekszik a biztonságos és egészséges munkahely létrehozására és fontosnak tartja minden jelenlévő jólétét: jelöltek, alkalmazottak, ügyfelek illetve minden látogató, ebbe beleértve a megbízott kisvállalkozókat is. Bár ennek jogi háttere országról országra változhat, a nem biztonságos munkahely sosem lehetőség.

A munkaerőpiac minden résztvevőjének, jelöltnek és alkalmazottnak egyaránt jogában áll az egészséges és biztonságos munkahely. Ennek kockázata szektorról szektorra változik, és más minden iparban. A Randstad arra törekszik, hogy megfelelő egészségügyi és biztonsági feltételeket biztosítson a szektor képviselőinek kockázatbecslésének megfelelően. Kérem, tekintse meg nemzetközi biztonsági és egészségügyi nyilatkozatunkat.

környezetvédelem

Annak felismerésével, hogy a Föld természeti kincsei korlátozottak és az egyensúly érzékeny, a Randstad úgy döntött, hogy a környezetvédelemnek egyikének kell lennie a cég céljainak és értékeinek minden területen. A környezetvédelem szerepel alapértékeink között: „minden érdekelt egyenlő képviselete” és üzleti értékrendünkben. A fenntarthatósági tervezetünket anyagi elemzés után hoztuk létre, és programjainkat és munkavégzésünket úgy hajtjuk végre, hogy az környezetileg és közgazdaságilag felelős legyen. Kérem, tekintse meg környezetvédelmi nyilatkozatunkat több információért.

filantrópia

Ennek a szabályozásnak a Randstad által egységesnek gondolt értékrend meghatározása a célja, mely mentén definiálható a vállalati polgárság és jótékonykodás folyamata. Ezeknek meg kell felelnie a Randstad által képviselt értékrendnek, üzleti értékeknek és belső szabályozásoknak, és segítenie kell azon társadalmi területeket és csoportosulásokat, melyekben a Randstad jelen van. Erről többet megtudhat az idevonatkozó szabályozásunkból.