kezelt adatok köre.

kapcsolattartó személy neve Kapcsolattartó személy azonosítása, kapcsolattartás
e-mail cím
Randstad ügyfeleivel és beszállítóival történő kapcsolattartás
telefonszám
Randstad ügyfeleivel és beszállítóival történő kapcsolattartás
névjegykártyán, ill. a szolgáltatási vagy beszállítói szerződésben esetlegesen szereplő egyéb személyes adat
Randstad ügyfeleivel és beszállítóival történő kapcsolattartás

A Randstad az Ön személyes adatait csak az alábbiakban meghatározott célokra kezeli:

- A Randstad és ügyfeleink és beszállítóink közötti szerződéses kapcsolat igazgatása és kezelése: A Randstad és az ügyfél vagy szállító közötti szerződés teljesítéséhez szükséges;

- Üzletfejlesztés (beleértve a direkt marketing és ajánlatok küldését): A körülményektől függően ez akár az Ön hozzájárulásán, akár azon jogos érdekünkön alapulhat, hogy jó kapcsolatot ápoljunk jelenlegi vagy leendő ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal. Mindig dönthet úgy, hogy nem kap tőlünk direkt marketinget és ajánlatokat; lásd a teljes adatkezelési tájékoztatóban a "5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog” részt;

- Létesítmények, biztonsági és készenléti tervezési célok: A Ransdstad által követett jogos érdekek érdekében, amelyek magukban foglalják eszközeink, létesítményeink, információs rendszereink és munkatársaink védelmét és biztosítását;

- Egészségügyi és biztonsági menedzsment: A feldolgozás a Randstad által követett jogos érdekek érdekében szükséges, ideértve az alkalmazottak, a vállalati vagyon védelmét, a jogi érdekek védelmét és a jogi követelések/viták kezelését; és/vagy az Érintett létfontosságú érdekeinek védelme;

- Vállalati tranzakciók lebonyolításához (beleértve az egyesüléseket, felvásárlásokat és elidegenítéseket): A feldolgozásra a Randstad által követett jogos érdekek érdekében van szükség, amelyek magukban foglalják a Randstad üzleti tevékenységének egyesülések, felvásárlások és eladások révén történő fejlesztéséhez fűződő érdekét;

- Rendezvények: Jogos érdekünk alapján rendezvényeket szervezni annak érdekében, hogy jobb kapcsolatot építsünk ki és tartsunk fenn ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal;

- Csalás megelőzése, felderítése és kivizsgálása: Törvényi kötelezettségeink teljesítése, amikor egyes hatóságok vagy közigazgatási szervek ügyfélként való kapcsolattartásunkról kérnek tájékoztatást; és/vagy a feldolgozás a Randstad által követett jogos érdekek érdekében szükséges, ideértve a vállalat vagyonának védelmét, jogi érdekeinek védelmét és jogi követelések/viták kezelését;

- IT-támogatás: A feldolgozásra a Randstad által követett jogos érdekek érdekében van szükség, amelyek magukban foglalják eszközeink védelmét és információs rendszereink biztonságának biztosítását;

- Felmérések (beleértve az elégedettségi felméréseket is): Ügyfeleink felmérésére irányuló jogos érdekünk alapján, hogy jobban megértsük igényeiket, javítsuk szolgáltatásainkat, valamint jó kapcsolatot építsünk ki és tartsunk fenn ügyfeleinkkel;

- Vitakezelés és peres eljárások: A feldolgozás a Randstad által követett jogos érdekek érdekében szükséges, ideértve a vállalat vagyonának védelmét, jogi érdekeinek védelmét, valamint ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal fennálló jogi követelések/viták kezelését;

- Jogi vagy szabályozási követelményeknek való megfelelés: A feldolgozásra a törvényi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez (pl. az adótörvények szerinti kötelezettségek bizonyos információk, beleértve a személyes adatokat) való megfelelés érdekében van szükség;

- Csalás megelőzése, felderítése és kivizsgálása: Törvényi kötelezettségeink teljesítése, amikor egyes hatóságok vagy közigazgatási szervek személyes adatokat is kérnek; és; vagy A feldolgozás a Randstad által követett jogos érdekek érdekében szükséges, ideértve a vállalat vagyonának védelmét, jogi érdekeinek védelmét és jogi követelések/viták kezelését;

- A Randstad irányelveinek és eljárásainak betartásának figyelemmel kísérése és betartatása: A Randstad jogos érdekeinek megvalósítása érdekében, amelyek magukban foglalják eszközeink védelmét és információs rendszereink biztonságának biztosítását;

- Belső és külső auditok elvégzése: A Randstad által követett jogos érdekek érdekében, amelyek magukban foglalják üzleti tevékenységének megfelelő lefolytatását és a pénzügyi beszámolók pontosságát;

A Kapcsolattartó személyek személyes adatai adatkezelésének időtartama az ügyféllel ill. beszállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart.