Tájékoztató az álláskeresők adatainak kezeléséről

Az adatkezelés célja, jogalapja

A Randstad munkaközvetítéssel és munkaerő kölcsönzéssel foglalkozik, személyes adataid kezelésére ezen tevékenységünk keretében, álláskeresés céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.

Az adataid megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A képzettségednek, adottságaidnak és igényeidnek megfelelő álláslehetőségekről való tájékoztatás céljából állásajánlatokat tartalmazó hírlevelet küldünk az e-mail címedre és tanácsadóink konkrét állásajánlat esetén megkereshetnek a megadott elérhetőségeiden.

A honlapunkon történő regisztrációval hozzájárulásodat adod ahhoz is, hogy a Randstad állásajánlatokon kívül saját hirdetéseivel, ajánlataival is megkeressen. Amennyiben kizárólag állásajánlatokkal kapcsolatos információkat szeretnél tőlünk kapni, regisztráció után ezt a helpdesk@randstad.hu címen jelezheted.

A kezelt adatok köre

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

a. azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)

b. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

c. nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület

d. önéletrajz

e. felhasználónév, jelszó

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezésed kapcsán előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak írásbeli hozzájárulásoddal és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy általad megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajzod ne tartalmazzon különleges adatot.

A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az gépeden adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzünk el.

Az adatok forrása

Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a. Az általad részünkre megadott személyes adatok. Személyes adataidat megadhatod a honlapunkon történő regisztráció során, vagy adataidat (önéletrajzod) e-mailen vagy más módon is eljuttathatod részünkre. A Randstad számára az adatszolgáltatás önkéntes.

b. Az általad nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook profil).

c. Az általad harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárultál. Amennyiben adataidat (pl. önéletrajzodat) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékozatunk, és tiltakozásod esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adtad meg az adataidat.

Hozzáférés az adatokhoz

Személyes adataidat álláslehetőséget kínáló ügyfeleink részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén.

Ennek keretében előfordulhat, hogy személyes adataid külföldre, akár olyan országba kerülnek továbbításra, ahol nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelméhez való jog.

A rendszerben tárolt adataid csak ügyintéző munkatársaink és - amennyiben profilod továbbításra kerül, vagy hozzáférhetővé válik - a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését a helpdesk@randstad.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Adatkezelő és adatfeldolgozók

Az adatkezelő a Randstad Hungary Személyzeti Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-729305; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Tájékoztatunk, hogy az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozóink a következők: Carerix Netherlands (Rotterdamseweg 183 C, 2629 HD Delft, Hollandia), Hinora Global Marketing Kft. (1142 Budapest, Kassai utca 71.), ZerotimeServices Kft (2013 Pomáz Mikszáth K. u. 36/4.), : Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 05408-0001

Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben a Randstad gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a helpdesk@randstad.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Személyes adataid módosítását, pontosítását vagy törlését magad is elvégezheted a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy a Randstadnál tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2014. 03,15. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.