Az elmúlt év igen nehéz volt az üzleti adminisztráció területén dolgozó szakemberek számára is világszerte. Az előttünk álló időszak akár még nagyobb kihívásokat is hozhat, bár egyben lehetőséget is nyújt motiváltabb, hatékonyabb és elégedettebb munkaerő kialakítására. 

A 2021-es Randstad Employer Brand Research üzleti adminisztrációs szakmákra vonatkozó globális jelentése egyaránt rávilágít az előttünk álló lehetőségekre és a munkaerő nagy része által érzett tanácstalanságra és bizonytalanságra is.

ellentmondásos tapasztalatok.

Az üzleti adminisztrációban dolgozók körében világszinten a munka és magánélet egyensúlya, valamint a fizetés és juttatások vállvetve vezetik a munkahelyválasztás szempontjainak rangsorát.   

Sokan felszabadítónak élték meg az otthonról végzett munkát, mert nagyobb ráhatásuk lehetett saját idejük beosztására és céljaik elérésére. Mások számára viszont küzdelmet jelentett a személyes és szakmai elvárások közötti egyensúly kialakítása, különösen, ha gyermeket nevelnek, vagy idős hozzátartozóikat gondozzák. Sokan érezték úgy, hogy megnövekedett a stressz az életükben, és hogy eltávolodtak a cégüktől. 

A távmunkáról szerzett friss tapasztalatok pozitívumainak megtartása mellett a nehézségekkel való szembenézés lesz a kulcsa a hibrid munkavégzésre való áttérés sikerének. 

munkahelyi félelmek.

Az ideális munkáltató kiválasztásának harmadik legfontosabb tényezője az üzleti adminisztrációban dolgozók számára a munkahely biztonsága minden régióban. E tényező jelentősége mindig megnő gazdasági válság idején. Az üzleti adminisztráció dolgozóit ezen felül aggodalommal tölti el az automatizálás és a digitalizáció hatása is. Míg ennek nyomán bizonyos feladatkörök megszűnnek, egyben lehetőséget is jelent új munkakörök kialakítására, az adminisztrációval járó monoton feladatok megszüntetésére, ami lehetővé teszi, hogy a dolgozók elégedettebbek legyenek munkavégzésük során. 

A kutatás eredményei rávilágítanak arra is, hogy az üzleti adminisztrációban dolgozók számára fontos a változásokkal való lépéstartás, ezért egy munkahelyen fontosak számukra a képzések, ami támogathatja a másik kiemelt tényezőt, a szakmai előmenetelt is. Készült olyan tanulmány, mely alátámasztja, hogy ez a munkavállalói csoport alkalmazkodóképesebb és motiváltabb az átképzés iránt is, mint azt a munkáltatóik gyakran feltételezik. 

REBR business administration munkahely választási szempontok
REBR business administration munkahely választási szempontok

a legfontosabb tényezők a tehetségek bevonzásához és megtartásához.

Hogyan tudja tehát a szervezet legjobban támogatni az üzleti adminisztrációban dolgozó munkatársait, miközben felkészíti őket a jövőre? Az eredmények és a levont következtetések elemzéséből négy kulcsfontosságú intézkedés emelkedik ki: 

1/ a bizonytalanság kezelése.

A munkahelyi félelmek nem csak a jóllétnek tesznek rosszat, de alááshatják az önbizalmat, az alkalmazkodókészséget és az innovációs készséget, melyek oly fontosak manapság a munka világában. 

Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk vele, mi következik a hibrid munkarendből és a technológiai változásból, milyen következményekkel járhat ez a munkavállalók számára, és hogyan tudják foglalkoztathatóságukat növelni képzések és tapasztalat útján. 

Ennek egyik kulcsa a technológiából származó előnyök hatékonyabb népszerűsítése. A legújabb technológia használata az üzleti adminisztrációban dolgozó megkérdezettek körében globális szinten majdnem legalul szerepel a munkáltatót vonzóvá tevő értékek rangsorában. Ezért fontos a pozitívumait hangsúlyozni, köztük a rutinmunka megkönnyítését, és a lehetőséget, hogy a munkavállalók hatékonyabban tölthessék munkaidejüket.  

További lehetőség, ha emeljük az üzleti adminisztráció státuszát a cégen belül, és lebontjuk a korlátokat az ügyfelekkel foglalkozó csoportok irányába. Ennek egyik módja, hogy az üzleti adminisztrációra mint értékteremtő tevékenységre tekintünk, nem csak mint támogató funkciók sorára. A technikai fejlesztések bevezetése olyan területeken, mint az adatfeldolgozás, nagyban segítheti ennek a szemléletnek a láthatóvá tételét.  

2/ a munka és magánélet egyensúlyának erősítése.

A munka és magánélet egyensúlya többet jelent a rugalmas munkaidőnél, bár az is nagyon fontos. Bridget McEwan, a Randstad Enterprise Group alelnöke úgy véli, hogy a munka és magánélet ma inkább összeolvad, mintsem egyensúlyba kerül, különösen így volt ez a COVID-19 járvány kezdetén. „Az a fontos, hogy életünk minden aspektusát beletegyük ebbe a keverékbe, így biztosítva, hogy az egyensúly megfelelő legyen mind magánéleti, mind szakmai szempontból. Ez többek között erős közösségi érzés kialakítását és a célok világossá tételét jelenti a cégen belül, ami nagyobb értelmet és élvezetet visz a munkával töltött időbe,” mondja McEwan.  

Ennek eredményeképpen a haladó vállalkozások nagyobb önállóságot adnak dolgozóiknak céljaik eléréséhez. Ez bizalmat kíván mindkét fél részéről – nem felügyelhetjük az embereinket úgy, ahogy eddig tettük, de vezetőként továbbra is nyújthatunk iránymutatást, bátorítást és támogatást. Valójában a hibrid munkavégzés új világában az egyik legfontosabb vezetői készség lesz a különböző helyeken dolgozó munkaerő irányításának és motiválásának elsajátítása. 

3/ munkavállalóink bevonása.

A bevonódás, a párbeszéd és a törődés az alkalmazottakkal sokkal fontosabb most, mint valaha volt. Kutatásunk rávilágít arra, hogy a munkáltató iránti elkötelezettség milyen nagymértékben függ attól, mennyire érezték a dolgozók munkáltatójuk támogatását az elmúlt év zűrzavarában. Ez nem csak a távmunkához szükséges technológia biztosítását jelenti, hanem a jóllét támogatását valamint a munkahellyel való kapcsolat és az összetartozás érzésének fenntartását is. 

Bíztató, hogy a felmérésünk szerint a legtöbb üzleti adminisztráció vezető jól teljesített e téren – a terület dolgozóinak több mint kétharmada (68%) most lojálisabbnak érzi magát munkáltatójához, és ezt a járvány idején kapott támogatásnak tulajdonítják. 

Ez a fajta odafigyelés és támogatás hiteles bemutatása a munkáltató értékeinek, kultúrájának és az alkalmazottairól való gondoskodás képességének, ami közvetlen hatással van a munkáltatói márkára is.

office meeting
office meeting

4/ célunk megerősítése.

A legfrissebb technológia használatához hasonlóan a társadalmi felelősségvállalás is szinte a legutolsó azon értékek rangsorában, melyek egy munkáltatót az üzleti adminisztráció dolgozói számára vonzóvá tesznek. Ez mégsem jelenti azt, hogy ez ne lenne fontos a munkaerő menedzsment szempontjából közép- és hosszútávon. Az üzleti adminisztráció pillanatnyilag maga is igen gyenge helyezést ért el világviszonylatban, amikor arra válaszoltak a Randstad Employer Brand Research felmérés résztvevői, hogy melyik ágazatban dolgoznának legszívesebben.  Ha nagyobb jelentőséget tulajdonítanánk e munkaköröknek, az sokat javítana a népszerűségükön is.

Ha szeretné jobban megismerni az üzleti adminisztráció dolgozóinak igényeit és elvárásait, töltse le a legfrissebb Randstad Employer Brand Research üzleti adminisztráció szakmai jelentését! A globális adatokon alapuló eredmények és elemzések nemre, korra, régiókra és tevékenységi körökre való lebontásokat is tartalmaznak.

töltse le az üzleti adminisztrációban dolgozók véleményéből készült Randstad Employer Brand Research riportot.

letöltöm a riportot.