Amikor a 2021-es Randstad Employer Brand Research kutatásban résztvevő 190 000 munkavállalót arról kérdeztük, melyik a legvonzóbb munkáltatói szektor, globális szinten és Magyarországon is az információs és kommunikációs technológia, azaz az IT szektor végzett az első helyen.

Az IT szektor 2020-ban is a legvonzóbb ágazat volt. Ami azóta változott, az csupán az a szempont, amit a válaszadók a leginkább megnyerőnek találnak az IT-szektorban: tavaly ez a legújabb technológiák használata volt, idén a pénzügyi stabilitás. Ez jól tükrözi azon vállalkozások és ágazatok vonzerejét, melyek ellenállónak bizonyultak, miközben sokan küzdöttek a fennmaradásukért a közelmúlt gazdasági zűrzavarában. Az IT szektor az elmúlt év egyik kiemelkedő szereplője volt, és úgy tűnik, továbbra is erősödni fog, ahogy az életmódunkban és munkavégzésünkben beállt változások egyre nagyobb igényeket támasztanak a digitális technológia és a kapcsolódó innováció iránt.

Az IT iránti érdeklődés hosszútávon jó hír a toborzók számára. Ez az az ágazat, ahol egyre több kvalifikált jelölt szeretne elhelyezkedni. Azonban pillanatnyilag a szakértelem iránti kereslet felülmúlja a kínálatot.

Világviszonylatban a műszaki szektor valamelyest elmarad vonzerő tekintetében az IT-tól, bár Észak-Amerikában a két ágazat lényegében fej-fej mellett halad. Akárcsak az IT esetében, a műszaki területen is több a nyitott pozíció, mint a rendelkezésre álló szakember, különösen azokon a területeken, ahol a két ágazat határai elmosódnak, mint a robotikában, vagy a mesterséges intelligencia területén.

a legfontosabb tényezők a tehetségek bevonzásához és megtartásához.

Mi tesz tehát egy munkáltatót vonzóvá? A fizetés nyilvánvalóan kulcsfontosságú. A Randstad Employer Brand Research kutatásából azonban világosan kitűnik, hogy a pénz önmagában nem elég a cég sikeréhez szükséges szakértelem biztosításához. Az IT és műszaki ágazat vállalkozásairól nyert globális kutatási eredmények alapján négy tényező kiemelten fontos az IT és műszaki szakemberek bevonzása és megtartása érdekében: 

1/ a munka és magánélet egyensúlyának javítása.

A COVID-19 járvány arra ösztönözte a munkavállalókat, hogy végiggondolják, mi igazán fontos számukra, aminek eredményeként a munka és magánélet egyensúlya határozottan előtérbe került. Az IT vezetők számára ez az elsőszámú szempont a munkahelyválasztásnál. Az IT- és műszaki szakemberek körében a munka és magánélet egyensúlya hajszállal a fizetés és juttatások mögött, a második helyen áll. 

rebr_itc_szempontok_csoportok.jpg
rebr_itc_szempontok_csoportok.jpg

A munka és magánélet egyensúlya azonban több mint pusztán a rugalmas munkaidő, bár ennek a fontossága sem elhanyagolandó. Az előrelátó vállalkozások nagyobb önállóságot biztosítanak munkavállalóik számára abban is, hogyan érjék el a kitűzött célokat. Fontos az is, hogy a vezetők maguk is példát mutassanak az új munkaszemlélet befogadásában, máskülönben a munkavállalók azt érezhetik, hogy a rugalmas munkavégzés rontja az esélyeiket az előléptetésre vagy nagy presztízsértékű projektekbe való bekerülésre. 

2/ a jóllét támogatása.

A kutatás eredményei rávilágítanak arra is, hogy milyen mértékben függ a munkáltatók iránti lojalitás attól, hogy a 2020-21-es járványidőszak során mennyire érezték a dolgozók munkaadóik támogatását. Bíztató, hogy a válaszok alapján a legtöbb vállalkozás az IT- és műszaki szektorban jól teljesített e téren – a szektorok alkalmazottainak 70%-a ma lojálisabbnak érzi magát a munkáltatójához a járvány alatt kapott támogatásnak köszönhetően. 

Az otthoni munkavégzésből fakadó nehézségek és az esetleges elszigetelődés nagy nyomást helyezett ezen ágazatok dolgozóira is. Napjainkban egyre több helyen próbálkoznak a hibrid – táv- és munkahelyi – munkavégzésre való átállással. Ez a folyamat is alátámasztja az elköteleződés és a jóllét támogatásának fontosságát, és hogy a cégek készek reagálni a munkavállalói elvárásokra. Ez a fajta figyelmesség hitelesen demonstrálja a munkáltató értékeit, kultúráját és az alkalmazottairól való gondoskodás képességét, ami közvetlen hatással lesz munkáltatói márkájára is. 

3/ karrier elősegítése.

Az előmenetel az IT- és műszaki ágazatban elhelyezkedők számára fontosabb, mint a kutatásban résztvevő többi ágazat dolgozóinak. A készségek naprakészen tartása és az újdonságok keresése iránti folytonos igény az innováció és a változás ütemét tükrözi az IT- és műszaki szektorban. Ez egyben az az ágazat is, ahol a legjobb szakemberek folyamatos késztetést éreznek arra, hogy új megoldásokat találjanak, és nyomot hagyjanak a világban. Az okos vállalkozások pedig tudatosan építenek ezekből a lehetőségekből értékajánlatot a potenciális munkavállalók számára, ami vonzóvá teszi őket.

006.jpg
006.jpg

4/ a küldetés hangsúlyozása.

A kutatás eredményei alapján az IT és műszaki szektorban dolgozók állásuk azon elemeire fókuszálnak leginkább, amelyek közvetlen hatással vannak saját életükre, mint például a fizetés vagy a munka és magánélet egyensúlya. Az olyan tényezők, mint a sokszínűség és befogadó közeg, a fenntarthatóság és társadalmi szerepvállalás, lejjebb szerepelnek a prioritási listájukon, amikor munkahelyet választanak maguknak.

Ez mégsem jelenti azonban azt, hogy ez utóbbiak nem fontosak közép- és hosszútávon a munkaerő gazdálkodás szempontjából. Egy konkrétumot említve, világos, hogy több női alkalmazott bevonzása az IT- és műszaki ágazatba elengedhetetlen a munkaerő kínálat bővítése, a szakértelem hiányának pótlása és az ágazat új nézőpontokkal való frissítése szempontjából. Másfelől a fenntarthatóság szem előtt tartása és a szociális szerepvállalás jót tesz a cég hírnevének, ami a kutatásunk szerint fontos az IT- és műszaki ágazat munkavállalói számára is. 

Ha többet szeretne megtudni arról, mik az IT és műszaki ágazat szakembereinek igényei, és hogyan teheti számukra vonzóvá vállalkozását, töltse le a legfrissebb Randstad Employer Brand Research IT- és műszaki szektorra vonatkozó riportját!