Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek.

Az adatkezelés célja, jogalapja

A Randstad munkaközvetítéssel és munkaerő kölcsönzéssel foglalkozik, személyes adataid kezelésére ezen tevékenységünk keretében, álláskeresés céljából kerül sor. Az adatkezelés nyilvántartási száma: 05408-0001.

Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.

Az adataid megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Konkrét állásajánlat esetén tanácsadóink megkereshetnek a megadott elérhetőségeiden.

E-mail címedre hírlevelet küldünk, amely a képzettségednek, adottságaidnak és igényeidnek megfelelő állásajánlatokat, valamint a Randstad saját hirdetéseit, ajánlatait tartalmazza. Amennyiben a hírlevélről le szeretnél iratkozni, azt a hírlevél alján található linken megteheted, vagy leiratkozási kérelmedet e-mailen is elküldheted a helpdesk@randstad.hu címre.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a Randstad Hungary Személyzeti Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (e-mail cím: helpdesk@randstad.hu; székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-729305; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap címe: ).

A kezelt adatok köre

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

a. azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)

b. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

c. nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület

d. önéletrajz

e. felhasználónév, jelszó

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezésed esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak írásbeli hozzájárulásoddal és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy általad megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajzod ne tartalmazzon különleges adatot.

Abban az esetben ha szerződéses jogviszonyba kerül velünk (közvetítés, kölcsönzés) felhasználjuk a jelentkezésnél részünkre átadott információkat, adatokat annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségeinknek megfeleljünk, ideértve a munka, adó , társadalombiztosítás törvényeit valamint nemzetközi szankciós szabályozásokat betarthassuk. Fentiek miatt társaságunk átadhatja személyes adatait más Randstad entitásnak akik számunkra és nevünkben elvégzik ezen szolgáltatásokat.

A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az gépeden adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzünk el.

Az adatok forrása

Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a. Az általad részünkre megadott személyes adatok. Személyes adataidat megadhatod a honlapunkon történő regisztráció során, vagy adataidat (önéletrajzod) e-mailen vagy más módon is eljuttathatod részünkre. A Randstad számára az adatszolgáltatás önkéntes.

b. Az általad nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook profil).

c. Az általad harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárultál. Amennyiben adataidat (pl. önéletrajzodat) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékozatunk, és tiltakozásod esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adtad meg az adataidat.

Hozzáférés az adatokhoz

Személyes adataidat álláslehetőséget kínáló ügyfeleink részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén.

Ennek keretében szükség lehet arra, hogy személyes adataid külföldre, olyan országba kerüljenek továbbításra, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra csak külön tájékoztatást követően, kifejezett hozzájárulásod esetén kerülhet sor.

A rendszerben tárolt adataid csak ügyintéző munkatársaink és - amennyiben profilod továbbításra kerül, vagy hozzáférhetővé válik - a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését a helpdesk@randstad.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Adatfeldolgozók

Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozóink a következők:

  • Carerix Netherlands (Rotterdamseweg 183 C, 2629 HD Delft, Hollandia), adatbázis kezelés
  • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) levelezés, tárhelyszolgáltatás

Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben a Randstad gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a helpdesk@randstad.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Személyes adataid módosítását, pontosítását vagy törlését magad is elvégezheted a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy a Randstadnál tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni, a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2017. 01. 04. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon a /felhasznalasi-feltetelek/ címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.