kezelt adatok köre.

Személyes adat Adatkezelés célja
Név és egyéb személyazonosító adatok (anyja neve, születési adatok, lakcím)
A Jelöltek azonosítása, munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), nyilvántartás Randstad álláskeresői adatbázisában, kapcsolattartás a Jelölttel, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén a jelentkezés elbírálásáról, értesítések további álláslehetőségekről.
E-mail cím
kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről
Telefonszám
kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről
állampolgárság és külföldi állampolgár esetén tartózkodásának jogalapja
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása),
anyanyelv
munkaerő-közvetítés (munkaköri alkalmasság megállapítása)
Jelölt korábbi és jelenlegi munkahelye, az ajánlásból kizárt munkáltató szervezetek és a munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, foglalkoztatás ideje)
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
referencia (nyilatkozó neve, telefonszáma, a referencia szövege)
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság megítélése
végzettség, képzési adatok, nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
vezetői engedély típusa
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
álláskeresési és munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások)
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása)
személyiségi jegyek
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
készségeket leíró adatok
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
Amennyiben az álláskeresési folyamat során a jelölt kompetencia-felmérésben vagy interjún vesz részt, a felmérés eredménye, az interjúfeljegyzések valamint a Randstad tanácsadóinak szakmai ajánlása
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
A Jelölt által az önéletrajzában önkéntesen megadott személyes adatok (pl. fénykép, szakmai erősségek)
munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
Randstados belső pozícióra pályázó jelölt videofelvétele
Randstad saját munkaerő-igényének megfelelő jelölt felkutatása, a munkaköri alkalmasságának felmérése és megfelelőség megítélése, jelölt pályázatának elbírálása. Tárolási idő: 3 hónap.

A Randstad az Ön személyes adatait csak az alábbiakban meghatározott célokra kezeli:

- Szolgáltatásaink nyújtása az Ön számára (beleértve az ügyfelek egyeztetését és ajánlattételét, interjúkat, felméréseket). Például feldolgozhatjuk személyes adatait annak érdekében, hogy az Ön profilja alapján állásokat ajánljunk Önnek, és lehetővé tegyük tanácsadóink számára, hogy személyre szabott munkalehetőségeket, karrier-tanácsadást, átképzési lehetőségeket nyújtsanak, szükség esetén további képzéseket javasolhassanak, és bemutassák Önnek a munkaerő-felvételi vezetőket: Az Ön adatainak feldolgozása és automatizált rendszerek használata szükséges ahhoz, hogy az Ön számára megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, ezért (elő)szerződéses szükségszerűségen alapul;

- Rendszerek fejlesztése és frissítése/statisztikai célokra. A Szolgáltatásaink biztosításához használt rendszerek egy része gépi tanulási technológián alapul. Annak érdekében, hogy ez a technológia megbízhatóan működjön, ki kell képezni és frissíteni kell a meglévő adatok alapján. A személyes adatokat összesített módon is kezelhetjük statisztikai célokra: Rendszereink fejlesztéséhez és frissítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján. Intézkedéseket vezettünk be az adatvédelemre gyakorolt hatás korlátozása érdekében, mint például az azonosítás megszüntetése és az egyszerű leiratkozás;

- Vitakezelés és peres eljárások: A feldolgozás a Randstad által követett jogos érdekek érdekében szükséges, ideértve a vállalat vagyonának védelmét, jogi érdekeinek védelmét és jogi követelések/viták kezelését;

- Munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási törvények és egyéb törvényi vagy szabályozási követelmények betartása (pl. esélyegyenlőségi és munkahelyi sokszínűség követelményei): A feldolgozás a foglalkoztatási és társadalombiztosítási jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges;

- Rendezvények: azon jogos érdekünkön alapul, hogy a jelöltek közösségével jó kapcsolatot ápoljunk, és rendezvényeinkre meghívjuk szolgáltatásainkat;

- Létesítmények, biztonsági és készenléti tervezési célok: A feldolgozásra a Randstad által követett jogos érdekek érdekében van szükség, amelyek magukban foglalják eszközeink, létesítményeink, információs rendszereink és munkatársaink védelmét és biztosítását;

- Vállalati tranzakciók lebonyolításához (beleértve az egyesüléseket, felvásárlásokat és elidegenítéseket): A feldolgozásra a Randstad által követett jogos érdekek érdekében van szükség, amelyek magukban foglalják a Randstad üzleti tevékenységének egyesülések, felvásárlások és eladások révén történő fejlesztéséhez fűződő érdekét;

Randstad a Jelöltek személyes adatait a jelölti adatbázisban történő regisztrációt követően legfeljebb 4 évig kezeli azzal, hogy a Jelöltek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat az adataik kezeléséhez. Ilyen esetben Randstad törli a jelölti adatbázisából a Jelölt önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

A személyes adatokhoz a Randstad valamint a Randstad-cégcsoportba tartozó társaságok azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges. A személyes adatok Randstad munkaerőközvetítési ill. fejvadász szolgáltatásait igénybe vevő, azaz a Jelöltek számára potenciális álláslehetőséget kínáló ügyfelei részére továbbításra kerülhetnek vagy azok számukra hozzáférhetővé tehetők konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén. A belsős pozíciók kapcsán rögzített video interjúk nem kerülhetnek harmadik fél – beleértve Randstad ügyfeleit – számára továbbításra, illetve azok nem lesznek harmadik fél részére hozzáférhetőek. Az adattovábbításról ill. a személyes adatok hozzáférhetővé tételéről Randstad előzetesen tájékoztatja a Jelöltet. Randstad ügyfele, azaz a Jelölt potenciális munkáltatója a Randstad által továbbított ill. hozzáférhetővé tett Jelölti személyes adatokat kizárólag az általa meghirdetett álláslehetőséggel kapcsolatosan, a pályáztatási eljárás sikeres lebonyolítása érdekében és kizárólag az elbírálási folyamat lezárultáig jogosult kezelni. Randstad ügyfele adatkezelésének feltételeiről és körülményeiről az adott társaság tud tájékoztatást nyújtani.

Kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a személyes adatok külföldre, olyan országba is továbbításra kerüljenek, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra azonban csak külön tájékoztatást követően, a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.