A pénzügyi szakemberek és az üzleti adminisztrációban dolgozók a legtöbb vállalat életében kulcsszerepet töltenek be akkor is, ha nem ez a vállalat elsődleges profilja. Támogató munkájuk ugyanis nagyban befolyásolja minden vállalat jelenlegi és jövőbeni teljesítményét és sikerét. Döntéshozatalt támogató szerepük különösen nagy hangsúlyt kap napjaink változékony és bizonytalan gazdasági környezetében, amihez kiemelten fontos, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. 

Más szektorokhoz hasonlóan, a pénzügy és az és üzleti adminisztráció területén is egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő tudással rendelkező szakemberek megnyerése és megtartása. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerjük e területek munkavállalóinak elvárásait és motivációit, amit munkáltatójuk felé támasztanak, és ami alapján munkahelyet választanak. 

A Randstad Employer Brand Research idei harmadik, globális adatokon alapuló szektor riportja a pénzügyi területen, valamint az üzleti adminisztrációban dolgozó szakemberek válaszait vizsgálja, hogy megismerhessük az e két területen dolgozók elvárásait.

A riportban külön vizsgáltuk a pénzügyi területen dolgozó szakembereket (pénzügyi szakemberek, pénzügyi munkatársak), valamint az üzleti adminisztráció dolgozóit (adminisztratív szakemberek, üzleti támogatásban dolgozók, titkárok, kormányzati hivatalnokok).

mit keresnek a pénzügyi szakemberek és az üzleti adminisztráció dolgozói? 

A Randstad Employer Brand Research eredményei alapján, mind a pénzügyi területen, mind az üzleti adminisztrációban dolgozók számára a fizetés és a juttatások az elsődleges szempont álláskereséskor, ezt a válaszadók 66%-a jelölte meg legfontosabbként. Ezt követi a munka és magánélet egyensúlya, amit 61% tartott fontosnak, majd harmadik helyen a munkahely pénzügyi stabilitása, amit a szektor dolgozóinak 59%-a szerint kulcsfontosságú. Az 5 legfontosabb szempont között szerepel még a munkahely hosszú távú biztonsága, valamint a kellemes munkahelyi környezet.

 

REBR 2022 finance & business aministration top 5 evp
REBR 2022 finance & business aministration top 5 evp

Ha ugyanezt mindkét szektor esetén, régiókra lebontva vizsgáljuk, komoly eltéréseket figyelhetünk meg. Amíg a globális átlag alapján a fizetés és a juttatások, a munka-magánélet egyensúlya, valamint a vállalat pénzügyi stabilitása ebben a sorrendben vezeti a listát, addig Latin-Amerikában a karrierlehetőség lett a befutó, Észak-Amerikában pedig a munka-magánélet egyensúlya. Európában a fizetés és a munka-magánélet egyensúlya mellett a munkahely hosszú távú biztonságát tartják még fontosnak a szektor dolgozói.

REBR 2022 finance & business aministration top 5 evp regional differences
REBR 2022 finance & business aministration top 5 evp regional differences

mit biztosít számukra munkáltatójuk és mit szeretnének valójában? 

Ha megnézzük, hogy a szektor dolgozói hogyan vélekednek arról, hogy mit biztosít számukra jelenlegi munkáltatójuk és ezt összevetjük elvárásaikkal, láthatjuk, hogy a számukra legfontosabb tényezőt, a fizetést és a juttatásokat a jelenlegi munkáltató értékelésénél csak a 8. helyre sorolták. Egy vonzó juttatási csomag kialakítása tehát jó kiindulás lehet a terület szakembereinek megnyeréséhez és megtartásához.

REBR 2022 finance & business aministration expectations vs reality
REBR 2022 finance & business aministration expectations vs reality

A pénzügy és az üzleti adminisztráció területén dolgozók munkáltatójuk felé támasztott elvárásai azonban némileg különböznek. Amíg a válaszok alapján, a pénzügyi területen dolgozók számára a fizetés és a munka-magánélet egyensúlya mellett a munkahely pénzügyi stabilitása, a munkahely hosszú távú biztonsága, valamint a karrierlehetőség található az 5 legfontosabb elvárás között, addig az adminisztrációban dolgozóknál a fizetést a hosszú távú munkahely, a munka-magánélet egyensúlya, a vállalat pénzügyi stabilitása, valamint a kellemes munkakörnyezet követi.

REBR 2022 finance & business aministration evp differences
REBR 2022 finance & business aministration evp differences

növekvő munkahelyváltási szándék.

A kutatás eredményei alapján többen váltottak, vagy terveznek váltani munkahelyet e két szektor dolgozói között, mint a tavalyi évben. Az idei évben a munkahelyváltók aránya 12%, míg a munkahelyváltást fontolgatóké 23% a tavalyi 8 és 15%-hoz képest. A munkahelyváltók aránya így is alacsonyabb, mint a 16%-os globális átlag, a munkahelyváltási szándéké pedig közel azonos (24%).

A munkahelyváltás a pénzügyi területen dolgozók körében volt magasabb: 15%-uk váltott és 27%-uk tervezi a váltást. 

Hogyan előzhető meg a legjobb szakemberek elvándorlása? A kutatás eredményei alapján egy versenyképes juttatási csomag kialakításával. Ez a tényező volt ugyanis az, amit a szektor dolgozói leginkább úgy ítélnek meg, hogy munkáltatójuk nem biztosítja számukra az elvárt mértékben, holott ezt tartják a legfontosabbnak egy munkahelyen. 

munka és magánélet minél inkább egyensúlyban. 

A munka és magánélet egyensúlya a második legfontosabb volt a szektor dolgozói számára, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni, milyen tényezők segítségével javíthatjuk az egyensúlyt a kettő között.  

A pénzügyi területen és az üzleti adminisztrációban dolgozók egyaránt a távmunka lehetőségét (36%), valamint a rugalmas időbeosztást (28%) jelölték meg a munka-magánélet egyensúly javításának lehetséges eszközeként. Ez egybecseng azzal, amit a munkavállalók általánosságban elvárnak a munkáltatóktól: rugalmas munkafeltételeket a munkavégzés helyében és a munkaidőben (47%). Ezen kívül 42% jelölte meg a béren kívüli juttatásokat (bónusz, nyugdíjtervezés), 37% az egyéb munkavállalói juttatásokat (képzések, étkezés, internet/telefon hozzájárulás), 36% pedig az egészségbiztosítást, mint a munka-magánélet egyensúlyát javító fontos tényezőt. 

A távmunkát tekintve a válaszadók 54%-a mondta, hogy van lehetősége legalább részben távolról dolgozni, ami a korábbi év 66%-ához képest komoly visszaesést jelent. Az egyes régiókban eltérőek az arányok, azonban mivel ez az egyik olyan tényező, amiben a munka-magánélet egyensúlyának javulását látják a válaszadók, érdemes a munkáltatói ajánlat részévé tenni a távmunka lehetőségét is, ha ezt a munkakör lehetővé teszi. 

REBR 2022 finance & business aministration remote work
REBR 2022 finance & business aministration remote work

Ismerjen meg riportunkból még több részletet a kutatás eredményeiből, és alakítson ki olyan munkáltatói értékígéretet, ami a pénzügyi területen vagy az üzleti adminisztációban dolgozók számára igazán vonzó lehet.

Töltse le a Randstad Employer Brand Research globális adatokon alapuló angol nyelvű szektor riportját.

Töltse le a Randstad Employer Brand Research globális adatokon alapuló angol nyelvű szektor riportját.

letöltöm a riportot.