a technológia felgyorsíthatja a karrierépítést és javíthatja az előrelépési lehetőségeket. 

A mesterséges intelligencia (AI) világában beállt gyors fejlődés minden területen arra készti az embereket, hogy átgondolják, milyen hatással lesz az új technológia az életükre. Ma már a munkáltatók egyre inkább azért alkalmazzák az AI-t, hogy új, innovatív módszerekkel lássák el a munkavállalóikat, és növeljék a hatékonyságot. De mégis mindenkiben felmerül a szokásos kérdés: a technológia elkerülhetetlenül helyettesíteni fogja őket? 

A válasz nem. A legutóbbi Randstad Workmonitor Pulse Surveyben megkérdezettek többsége szerint legalábbis. A legtöbben (52%) úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia saját karrierjük növekedéséhez és előmeneteléhez vezet, nem pedig az állásuk elvesztéséhez. Ezt bizonyítja az AI-készségeket kereső állásajánlatok megugrása is. A Randstad saját nyomon követése az ilyen bejegyzések tekintetében 2000%-os növekedést jelez csak idén március óta. Ezenkívül a megkérdezettek közel fele (47%) izgatott a mesterséges intelligenciában rejlő munkahelyi lehetőségeket illetően, ami jóval magasabb, mint az egyharmad (39%), akik aggódnak annak munkájukra gyakorolt hatása miatt.

workmonitor 2023 q3 pulse survey - ai at work
workmonitor 2023 q3 pulse survey - ai at work
workmonitor 2023 q3 pulse survey - development area
workmonitor 2023 q3 pulse survey - development area

Érthető, hogy az emberek a mesterséges intelligenciát a munkahelyek biztonságát fenyegető potenciális veszélynek tekintik. A Világgazdasági Fórum 2023-as, a munkahelyek jövőjéről szóló jelentése szerint a megkérdezett vállalatok többsége úgy nyilatkozott, hogy munkaerő-stratégiájuk részeként tervezik a folyamatok automatizálásának felgyorsítását. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy sok munkavállalójukat a leépülő munkakörökből olyan szerepekbe helyezik át melyek egyre nagyobb teret nyernek. Egy másik, az Upwork által végzett tanulmány pedig azt találta, hogy a legtöbb felső vezető azt tervezi, hogy több munkavállalót vesz fel a mesterséges intelligencia alkalmazásának eredményeként.

Felmérésünk azt mutatta, hogy a megkérdezettek egyharmada már használja a mesterséges intelligenciát a munkahelyén, és a többség (53%) úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb hatással lesz az iparágára és a munkájára. Jó hír, hogy 59% saját bevallása szerint rendelkezik a megfelelő készségekkel a legújabb technológia hasznosításához, és csak 17% állította az ellenkezőjét. Az összes tanulási és fejlődési lehetőség közül pedig, amelyhez a válaszadók a következő 12 hónapban szeretnének hozzáférni, az AI a harmadik helyen áll (22%). Az első helyet a vezetői készségek (24%) viszik, míg a második helyen a jóllét és a tudatosság (23%) szerepel.

A korábbi ipari forradalmakhoz hasonlóan a mai technológiai innováció várhatóan inkább munkahelyteremtő, mint -romboló hatású lesz. A vállalatoknak azonban intézkedéseket kell hozniuk, hogy felkészítsék a munkaerőt a munkavégzés módjában bekövetkező változásokra. A Randstad által megkérdezett munkavállalók nagyrészt egyetértenek ezzel, 55%-uk szerint tanulási lehetőségekre van szükségük ahhoz, hogy a jövőre nézve biztosítsák karrierjüket. Ezek az érzések különösen erősek voltak az Y-generációs munkavállalók felső (35-44 éves) csoportjában, akiknek 60%-a vélekedett így. Nem meglepő, hogy a késői X-generációsok és Baby Boomerek (55-67 évesek) között a legkevesebb, 47% azok aránya, akik ugyanígy éreznek. Az évek óta tartó kutatások szerint ez a csoport lelkesedik a legkevésbé a tanulás és a fejlődés iránt.

workmonitor 2023 q3 pulse survey - generations vs ai
workmonitor 2023 q3 pulse survey - generations vs ai
workmonitor 2023 q3 pulse survey - generations vs ai
workmonitor 2023 q3 pulse survey - generations vs ai

Mivel olyan nagy most a figyelem a mesterséges intelligencián, és mivel az emberek általában pozitívan ítélik meg annak hatását karrierükre és fejlődésükre nézve, úgy találtuk a felmérésben, hogy a legtöbben az emberi interakciók elősegítőjeként tekintenek erre a technológiára. Közel felük (45%) szerint az AI használata lehetővé teszi, hogy az emberek több időt töltsenek egymással a munkahelyen és azon kívül is, míg 27% gondolja ennek ellenkezőjét. A Z- és Y-generáció (25-34 évesek) többsége (53%) vallotta ezt a nézetet, több mint kétszer annyian (23%), mint azok, akik másként vélekedtek. A lakosság legidősebb szegmensének (55-67 évesek) csak egyharmada véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia segíteni fogja a személyes interakciót.

helyi különbségek

A világ különböző térségei között jelentős eltéréseket találtunk a hozzáállás és a szemléletmód tekintetében. Az indiaiak túlnyomó többsége (74%) tekint lelkesedéssel a mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazásának lehetőségeire, ami több mint kétszerese a németországi aránynak (36%). Ugyanakkor az indiai munkavállalók fejezték ki a legnagyobb aggodalmukat a mesterséges intelligenciának a munkájukra gyakorolt hatásaival kapcsolatban: 52%-uk érzett így. Ezzel szemben a német munkavállalók aggódnak a legkevésbé, 33%-os arányban. Ezek az ellentétes érzések annak tudhatók be, hogy a világ legnépesebb államában magas a mesterséges intelligencia munkahelyi felhasználásának aránya: 56%-uk állítja, hogy jelenleg is használja ezt a technológiát a munkájában - ez jóval magasabb, mint Ausztráliában, Németországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

workmonitor 2023 q3 pulse survey - ai at work in regions
workmonitor 2023 q3 pulse survey - ai at work in regions

A munkavállalók körében jelentős az igény a mesterséges intelligencia irányú tanulási és fejlődési lehetőségekre a következő 12 hónapban, a legmagasabb, 30%-os arány Indiában volt tapasztalható. A technikai fejlesztésen kívül az ausztrál és az amerikai munkavállalók több mint egynegyede (28%) szeretne több vállalatirányítási és vezetői készséget elsajátítani - ez a legmagasabb arány a megkérdezett országok közül. Jelentős volt az igény a jóllétre és a tudatosságra irányuló coaching iránt is, elsősorban Ausztráliában (27%) és az Egyesült Államokban (25%).

a tanulási és fejlődési lehetőségek egyenlőtlenségei

Különösen aggasztó eredmény, hogy a mesterséges intelligenciára irányuló tanulási és fejlesztési lehetőségeket eddig főként a szellemi dolgozóknak kínálták. Felmérésünk szerint az összes válaszadó 13%-a részesült az elmúlt 12 hónapban ilyen irányú fejlesztési lehetőségben, de a fizikai dolgozók mindössze 6%-a mondta azt, hogy ilyen forrásokat biztosítottak számukra. Sőt, a fizikai munkások 41%-ának semmilyen formában nem ajánlottak fel képzést, míg a szellemi dolgozók esetében ez az arány mindössze 20%.

Mivel a jövőben a feladatok automatizálódnak, a megfelelő képzéssel nem rendelkezőket fenyegeti leginkább a munkahely elvesztésének veszélye. Bár a mesterséges intelligencia magas képzettséget igénylő területnek számít, a valóság az, hogy a munkaerőpiacon való boldoguláshoz minden munkavállalónak szüksége lehet arra, hogy a munkája során elsajátítson néhány, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kompetenciát. Az autószerelőknek például digitális készségeket kellett elsajátítaniuk, mivel a technológia egyre inkább beépül a járművek operációs rendszerébe.

workmonitor 2023 q3 pulse survey - training needs
workmonitor 2023 q3 pulse survey - training needs
workmonitor 2023 q3 pulse survey - training gap
workmonitor 2023 q3 pulse survey - training gap

A Világgazdasági Fórum szerint a globális munkaerőpiacon 23%-os lesz a lemorzsolódás. Az automatizálás szempontjából magasan veszélyeztetett szakmákban dolgozók bizonytalan jövő elé néznek. A megfelelő képzéssel és fejlesztéssel azonban, amelyet a hatékony belső tehetség mobilitás tesz lehetővé, ezek a munkavállalók gyorsan találhatnak más, az újonnan megszerzett képességeikhez igazodó munkahelyet. Adataink azt mutatják, hogy a munkavállalók világszerte elvárják a munkáltatóktól, hogy segítsék őket abban, hogy versenyképesek maradjanak a rendkívül dinamikus gazdaságban, és több mint egyharmaduk (37%) kész akár elhagyni munkahelyét a következő 12 hónapban, ha a tanulással és fejlődéssel kapcsolatos elvárásaik nem teljesülnek. A Z-generációs munkavállalók különösen elszántak a megfelelő fejlődési lehetőségeket illetően, mivel 47%-uk mondja, hogy felmondana ezek hiányában.

workmonitor 2023 q3 pulse survey - generation y
workmonitor 2023 q3 pulse survey - generation y

az emberek támogatása a változásban 

Adataink azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia által támogatott eszközök elterjedése mélyrehatóan és visszafordíthatatlanul meg fogja változtatni a munka jövőjét. Az, hogy az emberek inkább izgatottan várják ezt a technológiát, mint hogy félnének tőle, pozitív jele annak, hogy a társadalom készen áll az automatizálásra és a vele járó előnyök elfogadására. Ez az átmenet azonban jelentős munkáltatói támogatást igényel annak érdekében, hogy az érintettek felkészüljenek más típusú munkák elvégzésére, vagy segítséget kapjanak a pályamódosításhoz. A hatékony segítéshez, az alábbi kritikus szempontokat kell figyelembe venni:

változás menedzsment.

Bármely technológia hatékony alkalmazása attól függ, hogy az emberek mennyire érzik magukat otthonosan az új eszközökkel. A betanulási szakasz, a munkahely elvesztésével kapcsolatos aggodalmak és a nyomás, hogy a mesterséges intelligencia használatával nagyobb eredményt kell elérni, különösen ijesztőnek tűnhet az avatatlanok számára. A munkáltatóknak alapos ki kell hangsúlyozniuk az automatizálás előnyeit – a hatékonyabb munkát, gyorsabb feladatvégzést és magasabb minőség elérését -, hogy megnyerjék a munkaerőt. Emellett tisztázniuk kell az elvárásokat, és reális célokat és határidőket kitűzni.

tanulás és fejlődés. 

Leginkább olyan erőforrásokra van szükség, melyek az alkalmazottak készségeit támogatják. A mestereséges intelligencia kiválóan alkalmas a monoton, alacsony hozzáadott értékű munkák kiváltásara, ami azt jelenti, hogy az emberek az értékesebb feladatokra, például a kapcsolatépítésre, a problémamegoldásra és az ötletelésre összpontosíthatnak. Meg kell azonban tanulniuk, hogyan végezzenek új feladatokat hatékonyan az AI-eszközök segítségével. Az új technológia sikeres bevezetése csak akkor lehetséges, ha az azt használó emberek szakszerű képzést kapnak.

alkalmazotti visszajelzések. 

A mesterséges intelligencia széleskörű elfogadásához elengedhetetlen, hogy az emberek beleszólhassanak abba, hogyan használják ezt a technológiát a munkájuk elvégzéséhez. A rendszeres felmérések, valamint a fókuszcsoportok visszajelzései segíthetnek a problémák és kihívások, valamint a mesterséges intelligencia jobb bevezetésének és felhasználási lehetőségeinek felismerésében. Továbbá, ha a munkavállalók úgy érzik, hogy befolyásolhatják a technológia munkahelyi alkalmazásának módját, könnyebben alkalmazkodnak, és a változással szembeni ellenállás kevésbé lesz leküzdendő akadály.   

Mivel a mesterséges intelligencia bevezetése számos szervezetben gyorsan zajlik, a munkáltatóknak céltudatosan kell hozzászoktatniuk dolgozóikat az előttük álló változásokhoz. Ez azt jelenti, hogy olyan stratégiát kell kidolgozniuk, amely támogatja a tanulási, fejlődési és alkalmazkodási igényeiket. Mivel a munkavállalók a mesterséges intelligenciában a karrierjüket segítő eszközt látják, a szervezetek kivételesen jó helyzetben vannak ahhoz, hogy megfeleljenek munkavállalóik várakozásainak. 

töltse le a Randstad Workmonitor 2023 riportot.

letöltöm