a Samsung, a
LEGO és a Mercedes a legvonzóbb hazai munkaadók

nyolcadik
alkalommal ítélték oda a Randstad Employer Brand Research hazai díjait

Online
prezentáció keretében ismertették a világ legnagyobb független munkáltatói
márkakutatása, a Randstad Employer Brand Research magyarországi eredményeit és
hirdették ki a Randstad Award 2021-es hazai győzteseit csütörtökön. Egy helyet
előre lépve a dobogón a Samsung lett a legvonzóbb hazai munkáltató, a második
helyet a LEGO nyerte el, a harmadik helyezett pedig a Mercedes lett. Az elmúlt
évekhez hasonlóan az idei eredmények szerint is az IT-szektor a legvonzóbb a
hazai munkavállalók számára. Továbbra is a fizetés, a munkahelyi légkör és az
állás tartós biztonsága a legfontosabb munkahelyválasztási szempontok.

Idén nyolcadik
alkalommal díjazták Randstad Awarddal hazánk legnépszerűbb munkáltatóit. A
világ legnagyobb, 34 országban zajló független munkáltatói márkakutatása –
melynek idei adatfelvétele januárban zajlott –, a Randstad Employer Brand
Research 2021-es eredményei alapján egy helyet előbbre lépve a Samsung lett a legvonzóbb hazai munkáltató, a tavalyi győztes LEGO ezüstérmes
lett, illetve dobogós helyezést ért el a Mercedes.

„Az élen
végző vállalatok a pénzügyi stabilitás, a kiváló hírnév és a munkahelyek
biztonsága alapján érték el előkelő helyezésüket a mezőnyben, de a vonzó
bérezés is a fontos szempontok között szerepelt” – értékelte az eredményeket Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója. Saját
szektorában különdíjat érdemelt ki a Magyar Nemzeti Bank, az MVM
Csoport, a Sanofi, a Kempinski, az IKEA, a Coca-Cola, a Budapest Airport, a
Magyar Telekom, a WizzAir, a LogMeIn, a Sony és a Market. A legismertebb
munkaadó a Tesco lett. A szektorok között továbbra is az IT a
legvonzóbb, melyet megosztva a telekommunikáció és a BSS (Business Services
Sector – üzleti szolgáltatások) követ.

Baja Sándor
szerint az elmúlt egy évben megváltozott munkakörülmények, illetve a szinte új
normává vált távmunka jelentősen felértékelték a munkáltatói márka szerepét nemcsak a toborzás, de a jó munkaerő megtartása terén is, hiszen a cégeknek a
korábbiakhoz képest nehezebb dolguk van mind a csapatszellem kiépítése, mind a
munkatársak motiválása terén. Nemzetközi kutatások ráadásul arról is
beszámolnak, hogy az erősebb munkáltatói márkával bíró vállalatok nemcsak
sikeresebbek a tehetség magukhoz vonzásában és megtartásában, de a rosszabb
reputációjú cégek akár 10%-kal is magasabb bérért tudnak hasonló kvalitású
dolgozókat alkalmazni, mint a jobb megítélésűek.

melyek a legfontosabb
márkaértékek a munkavállalók számára?

A friss kutatás
rámutat, hogy Magyarországon a munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb
tényezők rangsora szinte változatlan az elmúlt évekhez képest. A válaszadók
számára továbbra is a vonzó munkabér a legfontosabb, a pandémia idején
sem csökkent ennek jelentősége: 76%-uk tartja a bérezést a leghangsúlyosabb
értékelési szempontnak. Ugyanakkor hasonlóan fontos a kellemes munkahelyi
légkör (71%), az állás hosszú távú biztonsága (66%) és a vállalat
pénzügyi stabilitása (66%) is, amelyeket a munka-magánélet egyensúlya (61%) követ. 2020-hoz képest mind a bérezésnek, mind a kellemes munkahelyi
légkörnek és az állás hosszú távú biztonságának a jelentősége növekedett, a
bérezést 3%-kal, a másik két szempontot 10-10%-kal többen jelölték meg. Még
nagyobb növekedés tapasztalható azonban a work-life balance és a munkaadó
pénzügyi biztonságának jelentőségében. Idén a munkáltatók megítélését
befolyásoló tényezők élbolyában szerepel két új szempont is, amit a COVID-19
járvány hatásának tekinthetünk, az otthonról dolgozás lehetősége és a COVID-19
szempontjából biztonságos munkahelyi környezet: míg az előbbit a
megkérdezettek 38%-a, az utóbbit 33%-a tartja fontosnak. A betöltött
munkakör érdekessége, a vállalat társadalmi szerepvállalása és általános
hírneve kissé hátrébb sorolódik a korábban említettekhez képest.

továbbra is nagy a
különbség az elvárások és a piaci kínálat között

Lényeges annak
vizsgálata is, hogy a milyen különbségek vannak a munkavállalók által elvárt tényezők
és azok között a munkáltatói márkaértékek között, amelyekkel valóban
találkoznak a hazai munkaerőpiacon. A legnagyobb különbség, hogy míg a vonzó
fizetés és a kellemes munkahelyi légkör a legfontosabb a
munkavállalók számára egy ideális munkahely esetén, addig ezeket a 6. és a 8.
helyre sorolják a hazai vállalatok jelenlegi értékajánlatai között. 

A válaszadók a jelenlegi
munkaadójuk kapcsán a munkahelyük hosszútávú biztonságát, a vállalat
pénzügyi stabilitását és a COVID-19 szempontjából biztonságos munkavégzést
sorolták előre a legfőbb értékként. Jelzésértékű, hogy a vonzó munkabér, az
előrelépés lehetősége és a megengedett otthoni munkavégzés került a sor végére
ebben a listában.

eltérő elvárások: a nem
kevésbé, az életkor inkább számít

A nemek között
nem igazán találunk látványos különbségeket. Itthon a kutatás alapján a nők
és férfiak is ugyanazokat a szempontokat tartják a legfontosabbnak munkahely választáskor, de mind a bérezésnek, mind a kellemes munkahelyi
légkörnek, az állás hosszútávú biztonságának, a vállalat pénzügyi
stabilitásának, valamint a munka és magánélet egyensúlyának a nők nagyobb
hányada tulajdonít jelentőséget. A különbség leginkább a távmunka és
a munkahelyi környezet vírusbiztonsága kapcsán látható: az
előbbit a nők 44%-a, a férfiaknak pedig csak 30%-a jelölte meg befolyásoló
tényezőként; utóbbi a nők 37%-ának, a férfiak csupán 28%-ának fontos. Két
tényező – az izgalmas munkakör és a legújabb technológiák használata – azonban a férfiakat mozgatja meg inkább. 

Annak ellenére,
hogy a kívánatos munkahely fentebb említett fő attribútumai minden korcsoportnál azonosak, a fontosságot illetően viszont nagy különbség tapasztalható a
generációk között. Míg a legidősebb dolgozói korcsoport számára a bérezés (79%) és a munkahely biztonsága (77%) kiugróan magas jelentőségű, addig
a legfiatalabbak esetében előbbi 65%-os, utóbbi mindössze 53%-os súllyal
szerepel. A munka és a magánélet egyensúlyának jelentősége is látványosan
hátrébb sorolódik a fiatalabbak esetében, mint az idősebbeknél, ugyanakkor a Z-
(18-24) és az Y-generáció (25-34) számára a munkaadó által képviselt
sokszínűség és befogadó légkör is döntő lehet a munkahely kiválasztásakor,
ezen szempontot többen jelölték meg az ő generációjukban, mint az idősebbek.

Idén a
munkahely választást befolyásoló tényezőknél a válaszokat a fehér- és
kékgalléros dolgozók szempontjából is megvizsgáltuk. A leghangsúlyosabb
megítélési szempont mindkét csoport esetén a bérezés, ezt követi a kellemes
munkahelyi légkör. A szellemi munkakörben dolgozóknak az átlag magyar
dolgozóhoz képest a vállalat pénzügyi stabilitása fontosabb, mint az állás
hosszútávú biztonsága. A fizikai munkakörökben dolgozók szerint a kellemes
munkahelyi légkör és az állás hosszútávú biztonsága ugyanolyan fontos, és
számukra ez utóbbi fontosabb, mint a fehérgallérosoknak.

csökkenő fluktuáció:
vihar előtti csend?

Míg az előző
évi felmérés azt mutatta, hogy mind a ténylegesen munkaadót váltók, mind a
váltást tervezők aránya magasabb az európai átlagnál, azaz a hazai munkaerő
kimondottan mobilis, addig ezekben az értékekben jelentős csökkenést
tapasztalhattunk 2021-ben. A januári lekérdezés során csak 12% nyilatkozott
úgy, hogy az elmúlt fél évben munkahelyet váltott – leginkább a 25-34
évesek –, de azok között 17% ez az érték, akiknek megváltoztak a
munkakörülményei a COVID-19 hatására. Ha a fehér- és kékgallérosokat nézzük, a
szellemi foglalkozásúak 10%-a váltott munkahelyet 2020 második felében,
kevesebben, mint a fizikai munkakörben dolgozók, ahol ez az érték 16%.

28% jelezte,
hogy a következő 6 hónapban váltani készül, szintén főleg az Y generáció
gondolkodik ezen, továbbá jellemzően a nők és a középfokú végzettségűek. Az
adatok azt mutatják, hogy a tavalyi lassulást követően idén, a helyzet
normalizálódásával ismét számíthatunk a fluktuáció növekedésére. „Vihar
előtti csend van, de azt még nem látjuk, mekkora lesz a vihar” –
fogalmazott Baja Sándor. A szakember szerint a járvány hatására munkájukat
elvesztők jelentős része még 2020 első felében elhelyezkedett egyéb
szektorokban, így érthető az év második felére mért kisebb munkahelyváltási
érték. Ugyanakkor idén ismét számíthatunk arra, hogy a munkaadók – az átmeneti
megoldások után – újból a vonzóbb bérek, a jobb munkakörülmények és a számukra
alkalmasabb szektorok felé fordulnak. „Az elmúlt időszakban jelentősen
felértékelődött a munkahely biztonsága, de a helyzet változásával ismét sokan
kereshetnek majd új kihívásokat, ezért lesz a következő időszakban is kiemelt
jelentősége a jól felépített munkáltatói márkának” – állítja az ügyvezető.

milyen hatással volt a
pandémia a munkavállalókra?

Az idei kutatás
során azt is vizsgáltuk, hogy az elmúlt több mint egy évben a társadalmi
érintkezés szokásait, a gazdaságot és a munkaerőpiacokat is felforgató pandémiás
helyzet hogyan hatott a hazai munkavállalókra. 

A megkérdezett
hazai dolgozók valamivel több mint kétötöde nyilatkozott úgy, hogy a
vírushelyzet hatására megváltoztak munkakörülményei – jelentsen ez több
vagy kevesebb munkaórát, kényszerszabadságot vagy akár a munkahely elvesztését
–, míg 55% szerint nem változott jelentősen a helyzete. 12% számolt be arról,
hogy a pandémia miatt elveszítette állását. A nők (14%), a 25-34 év
közötti munkavállalók (14%), illetve az alacsonyabban képzettek (18%) nagyobb
eséllyel váltak munkanélkülivé. 11% dolgozik kevesebb órában, igaz
csökkentett bérért, míg 8% számára változott a helyzet épp az ellenkező
irányba: megnövekedett a munkaóráinak száma. Mindössze 2%-ot érintett a
kényszerszabadságolás intézménye.

Az, hogy a
magyar munkaadók miként támogatták alkalmazottaikat és hogyan kezelték a
járványt, kedvező hatással volt a munkavállalók hűségére. Összességében a
munkavállalók 53% -a hűségesebbnek érzi magát munkáltatójával szemben, míg
mindössze 11% nyilatkozott úgy, hogy csökkent a lojalitása az elmúlt
időszakban. A nők (57%) jellemzően lojálisabbnak érzik magukat
munkáltatójukhoz, mint a férfiak (49%). Azok közül, akik munkakörülményeit
befolyásolta a COVID-helyzet, 43% tervez munkahelyet váltani a következő 6
hónapban, míg akik nem érezték ennek hatásait, azok között ez az arány
mindössze 28%.

A piac a járvány
hatására történő átrendeződése természetesen a dolgozók a munkahelyük
biztonságával kapcsolatos várakozásaira is hatással volt. A megkérdezett
munkavállalók 21%-a jelezte, hogy fél munkája elvesztésétől: leginkább a
nők (25%) és a 24 évnél fiatalabbak (28%). Ugyanakkor a magyarországi
alkalmazottak 55%-a egyáltalán nem fél attól, hogy elveszíti munkáját ebben az
évben, ez különösen igaz a férfiakra (57%) és a magasabb végzettségűekre (59%).
A Dél-Dunántúlon (27%) és az Észak-Magyarországon (26%) élő munkavállalók az
átlagnál jobban aggódnak munkájuk elvesztése miatt.

Azok körében,
akik félnek munkahelyük elvesztésétől magasabb (32%) azok aránya, akik a
következő fél évben munkaadót váltanának, mint azok között, akik nem tartanak
ettől (15%).

milyen szektorokban
dolgoznának a legszívesebben a magyarok?

Évről-évre
nemcsak azt vizsgáljuk meg, hogy melyek a hazai munkaerőpiac legerősebb
munkáltatói márkái, hanem azt is, hogy mely szektorok a legvonzóbbak a magyar
munkavállalók számára. Bár a hazai munkavállalók körében továbbra is a
telekommunikációs szektor munkaadói márkái a legismertebbek, a tavalyi
eredményekhez hasonlóan az IT-szektor munkaadói a legnépszerűbbek,
amelyet a telekommunikációs ágazat és az üzleti szolgáltatási szektor (BSS) követnek a megosztott második helyen. A legvonzóbb 10 szektor (sorrendben:
IT, telekommunikáció, BSS, gyógyszer- és vegyipar, szolgáltatások, FMCG,
gyáripar, HORECA, autóipar, kereskedelem) esetében a népszerűség elsődleges oka
az itt működő vállalatok pénzügyi stabilitása, ugyanakkor dobogós helyre
zárkózott fel a munkahelyek COVID-biztossága és a cégek kedvező megítélése,
magas reputációja is.

 

a top 3
legvonzóbb munkáltató Magyarországon 2021-ben a Randstad Employer Brand
Research toplistája szerint

  1. Samsung    
  2. LEGO     
  3. Mercedes

 

különdíjak

Legvonzóbb munkaadó – Pénzintézet: Magyar Nemzeti Bank

Legvonzóbb munkaadó – Energetika és közműszolgáltatás: MVM
Csoport

Legvonzóbb munkaadó – Gyógyszer- és vegyipar: Sanofi

Legvonzóbb munkaadó – HORECA: Kempinski

Legvonzóbb munkaadó – Kiskereskedelem: Ikea

Legvonzóbb munkaadó – FMCG: Coca-Cola

Legvonzóbb munkaadó – Telekommunikáció: Magyar Telekom

Legvonzóbb munkaadó – Szállítmányozás és logisztika: WizzAir

Legvonzóbb munkaadó – Információ Technológia: LogMeIn

Legvonzóbb munkaadó – Szolgáltatások: Budapest Airport

Legvonzóbb munkaadó – Üzleti szolgáltatások: Sony

Legvonzóbb munkaadó – Ingatlanfejlesztés: Market

Legismertebb munkaadó: Tesco

 

a Randstad
Employer Brand Research

A Randstad Employer Brand Research
a világ legátfogóbb, legmélyebb független munkáltatói márkakutatása, amely több
ezer vállalat közül választja ki a legvonzóbb munkaadókat. A kutatás mintegy
190,000, a 18-64 éves korosztályból kikerülő válaszadó véleményét gyűjti össze
34 piac 6,493 vállalatáról. Magyarországon több mint 7,600 fő vett részt a
kutatásban. Az elemzés betekintést nyújt a potenciális munkavállalók
munkahelyválasztási szempontjaiba és motivációiba. Miért részesítik előnyben az
emberek az egyik vállalatot vagy iparágat a másikkal szemben? Mi motiválja őket
arra, hogy a munkáltatójuknál maradjanak, vagy épp máshol keressenek
munkalehetőséget? A 2000 óta végzett kutatást a Randstad nemzetközi
kutatópartnere, a Kantar végezte. A 2021-es kutatás lekérdezése 2021.
januárjában zajlott. A felmérés eredményei alapján ítélik oda évről évre a
legvonzóbb munkáltatóknak járó Randstad Award díjakat.

 

sajtókapcsolat

Saliga Réka, Mediator Group

Mobil:   +36 70 319 4209

E-mail: r.saliga@mediator.hu